เพิ่มเพื่อน

LV Switchgear

สวิทช์เกียร์ (Switch gear) คือ สวิทช์ที่ใช้ตัดวงจรกำลังไฟฟ้าซึ่งตามหัวข้อด้านล่างคือ

  1. Loadbreak switch เพื่อตัดโหลด on /off
  2. Change over switch ใช้เพื่อสลับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้า นิยมใช้กันมากในโรงพยาบาล ในกรณีที่ไฟฟ้าดับเพื่อรับแหล่งจ่ายไฟใหม่จาก generator

Switch Disconnector

Change Over Switch

Load Break Switch

Discrepancy switches