เพิ่มเพื่อน

Lubrication Perma Star

<<< Back to Lubrication

Lubrication Perma Star Vario

Three different sizes for a board range of application

 

  • Perma STAR VARIO เป็นระบบอัตโนมัติ การทำงานไม่ขึ้นกับอุณหภูมิ มีความเที่ยงตรงสูง ผู้ใช้งานสามารถเลือกระยะเวลาการปล่อยสารหล่อลื่นได้ 1, 3 , 6 หรือ 12 เดือน
  • Perma STAR VARIO ประกอบด้วย electromechanacal drive unit, แบตเตอรี่ และ STAR LC unit ซึ่งมีปริมาตร 60 120, 230 cm3 และในขณะทำงานมี LED บอกสถานะการทำงาน

Application

 
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า หรือปรึกษา
Sales Engineer สามารถติดต่อได้ที่

Tel: 02 10 50 555