เพิ่มเพื่อน

PLC Software

<< back to PLC

KincoBuilder

ใช้ในการเขียนโปรแกรมสำหรับสั่งงาน PLC ซึ่งทำงานบน PC เมื่อเขียนโปรแกรมเสร็จแล้ว
จะต้อง Compile และ Download ที่PLC

KincoBuilder is provided with the following features:

 • Accordswith the IEC61131-3 standard
 • Supportstwo standard programming languages, i.e. IL (Instruction List) and LD (LadderDiagram)
 • Powerful instruction set, build-in standard functions, function blocks and other special instructions
 • Supports structured programming
 • Supports interrupt service routines
 • Supports subroutines
 • Supports direct represented variables and symbolic variables, easy to develop and manage
  the user project.
 • User-friendly and high-efficient environment
 • Flexible hardware configuration, you can define all types of the hardware parameters

 

KincoBuilder runs on a personal computer. The following is the minimum requirements for your
computer:

 • CPU: 133 MHz or higher
 • Hard disk: at least 10M bytes of free space
 • RAM: 32M or more
 • Keyboard, mouse, a serial communication port
 • 256-color VGA or higher, 1024*768
 • Operating system: English version Windows NT 4.0 (or later version)/Windows 2000/Windows XP