เพิ่มเพื่อน

การสตาร์ทแบบ Star-Delta

<<< Back to Motor Control Application

การติดตั้งโดยใช้
Motor Protection Circuit Breaker
 
การติดตั้งทั่วไป
ใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ธรรมดา
 
 
 
ชุด STAR-DELTA STARTER
มอเตอร์ขนาด 2.2-55 kW
 
ชุดคอนแทคเตอร์และโอเวอร์โหลดรีเลย์
STAR-DELTA STARTER
มอเตอร์ขนาด 2.2-375 kW

เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของการใช้มอเตอร์เบรกเกอร์