เพิ่มเพื่อน

Motor Control

Direct Start (Motor)

<<See Motor Control Center Information What is direct start Single line Diagram Wiring diagram Design tips Motor Control Center Equipments: หน้าContact Contactors Protection Thermal Overload Relay Motor Protection Circuit Breakers (Motor Breaker) Fuse holders/Fuse Switch Disconnector Circuit Breakers Control element Timer Relays Push Button Pilot Lamp Selector Switch  

การเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้า (Motor Starting)

การเริ่มเดินมอเตอร์โดยตรง เป็นการจ่ายแรงดันไฟฟ้าตามพิกัดที่ระบุบน Name Plate มอเตอร์ เรียกย่อว่าการสตาร์ทแบบ DOL โดยไม่มีการลดกระแสหรือแรงดันขณะสตาร์ท ซึ่งมอเตอร์จะมีกระแสขณะสตาร์ทประมาณ 6 ถึง 7 เท่าของกระแสพิกัด จึงเหมาะกับมอเตอร์ขนาดเล็กเช่นมอเตอร์มีขนาดไม่เกิน 7.5 กิโลวัตต์หรือ 10 แรงม้า แต่อาจมีการสตาร์ทแบบ DOL ได้เช่นกันในมอเตอร์ที่มีขนาดใหญ่กว่านี้ สำหรับงานที่ต้องการแรงบิดสูง รูปวงจรกำลัง การสตาร์ทแบบ Direct On Line