เพิ่มเพื่อน

Timers

Timer คืออะไร

เมื่อพูดถึงเรื่องอุปกรณ์ในการตั้งเวลาหลายๆ ท่านคงนึกถึงอุปกรณ์ที่เรียกกันว่า “Timer”
ซึ่งเป็นอุปกรณ์ตั้งเวลาและควบคุมการทำงานให้เอาท์พุททำงานตามเงื่อนไขและเวลาที่ตั้งไว้ ซึ่ง มีหลายแบบหลายยี่ห้อ
และในแต่ละยี่ห้อจะมีจะมีคุณสมบัติ และชื่อเรียกแตกต่างกันไป

ซึ่งไทม์เมอร์ คือ อุปกรณ์ทางไฟฟ้าที่ใช้ในการควบคุมเวลาการทำงานของอุปกรณ์บางอย่าง ให้เป็นไปตามที่ผู้ใช้ต้องการ
เช่น เราต้องการตั้งเวลาระบบไฟฟ้าในบ้านให้ทำงานตอน 18.00 น. เป็นต้น ซึ่งส่วนมาก timer จะถูกใช้ในงานอุตสาหกรรม
ในโรงงาน เป็นส่วนประกอบในเครื่องจักร ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญมาก โดยเครื่องจักรนั้นจะไม่มีแค่ไทม์เมอร์เพียงตัวเดียว
บางเครื่องจักรอาจมีไทม์เมอร์เป็นร้อยตัวเลยก็ได้

Digital Timer: เป็น Timer ที่มีตัวแสดงเวลาเป็นแบบตัวเลขดิจิตอล จากยี่ห้อ Redlion

 • CUB7T
 • CUB5T
 • CUB48T
 • PAXTM
 • PAXCK
 • LIBT

Signal Output

Power ON-Delay

หลักการทำงานคือเมื่อจ่ายไฟให้กับ Timer จะเริ่มหน่วงเวลาตามที่ตั้งไว้ พอถึงเวลาตามที่ตั้งไว้ Output ของ Timer จะทำงานค้างจนกว่าจะหยุดจ่ายไฟให้กับ Timer หรือทำการ Reset ตัว Timer

Signal ON-Delay

หลักการทำงานคือเมื่อจ่ายไฟให้กับ Timer ยังไม่ทำงานจะรอสัญญาณมาทริกที่ Input ของ Timer ถึงจะเริ่มหน่วงเวลาตามที่ตั้งไว้ พอถึงเวลาตามที่ตั้งไว้ Output ของ Timer จะทำงานค้างไว้จนกว่าจะหยุดจ่ายไฟให้กับ Timer หรือทำการ Reset ตัว Timer

Power OFF-delay

หลักการทำงานคือ เมื่อจ่ายไฟให้กับ Timerคอนแทค Outputจะ ON ทันที และเมื่อไม่มีไฟจ่ายให้ Timer เอ๊าท์พุทจะยังคง ON ต่อไปตามเวลาที่กำหนด พอถึงเวลาตามที่ตั้งไว้ Output ของ Timer จะหยุดทำงานทันที

Signal OFF-delay

หลักการทำงานคือ เมื่อจ่ายไฟให้กับ Timer ยังไม่ทำงานจะรอสัญญาณมาทริกที่ input ของ Timer คอนแทค Output จะ ON ทันที แล้วเมื่อสัญญาณหยุด Timer ถึงจะเริ่มหน่วงเวลาตามที่ตั้งไว้ พอถึงเวลาตามที่ตั้งไว้ Output ของ Timer จะหยุดทำงานทันที

Applications

 • ตั้งเวลาเปิดเครื่องปรับอากาศ
 •   ตั้งเวลาหน่วงการทำงานของสัญญาณกันขโมย
 •   หน่วงการทำงานของปั๊ม
 •   หน่วงการทำงานของมอเตอร์ขนาดเล็ก
 •   อื่นๆ อีกมากมาย
 •   หน่วงเวลาของพัดลมดูดอากาศ
 •   หน่วงเวลาปิดไฟบันได
 •   อื่นๆ อีกมากมาย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า หรือปรึกษา
Sales Engineer สามารถติดต่อได้ที่
Tel: 02 10 50 555