เพิ่มเพื่อน

Two-Hand Control Modules

<<< Back to Safety Modules

การทำงาน Two-Hand Control

        การทำงานของ two hand control โดยปกติจะต้องใช้ มือทั้งสองข้างกดที่ สวิทช์ เพื่อที่จะให้เครื่องจักรทำงาน เพื่อไม่ให้ผู้ใช้ขยับตัวเข้าใกล้เครื่อง อุปกรณ์ Two hand control นี้ โดยส่วนมากจะใช้กับเครื่องจักรที่มีความอันตรายสูง
 
        คุณสมบัติพิเศษของตัว Two hand control นี้คือ จะทำงานก็ต่อเมื่อ Sensors นี้ได้รับสัญญาณในเวลาที่เท่ากัน ถ้าหากไม่พร้อมหรือเกินช่วงเวลาที่กำหนด เครื่องก็จะไม่สามารถทำงานได้ เมื่อมีเรื่องของเวลามาเกี่ยวข้องจึงทำให้ต้องใช้มือทั้งสองข้างมาทำให้ระบบทำงานจริง ถ้าหากต้องใช้งานกับเครื่องจักรนี้เป็นเวลานาน ก็จะต้องกดปุ่มสวิตช์ค้างเป็นเวลานานจึงทำให้ผู้ใช้เกิดความไม่สะดวก แต่ในระบบ Two hand control นี้ จะใช้ในรูปแบบระบบ Sensor จึงใช้เพียงแค่การวางมือก็สามารถทำให้ระบบทำงานได้
 
        ลักษณะพิเศษอีกอย่างก็คือมี Sensor อีกหนึ่งชุดที่ทำหน้าที่เป็นระบบตรวจสอบการทำงานของ Sensor ที่ตรวจจับมือของผู้ใช้ จึงทำให้ผู้ใช้มีความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักสูงขึ้น

E-Stop & Interlocked Guard ตัวแทนจำหน่าย compomax

DUO-TOUCH ® SG
Two-Hand Control Modules, STB Compatible

  • Modules work with Banner STB self-checking touch buttons or can be retrofitted with existing mechanical palm buttons to create a complete, ergonomic two-hand control system
  • To ensure OSHA/ANSI Control Reliability, modules have a diverse-redundant microcontroller circuit and multiple redundant, force-guided (mechanically linked) output contacts
  • Anti-tiedown logic requires that both touch buttons are activated within one-half second or less of each other
  • Designed to meet Category 4 per ISO 13849-1 (EN 954-1) and functional Type IIIC two-hand control per ISO 13851 (EN 574)
  • Removable terminal blocks allow convenient wiring and exchanging of modules without rewiring
  • Optional mute inputs allow release of actuating buttons during the non-hazardous portion of the machine cycle
  • Modules easily interface with DUO-TOUCH ® Run Bars with STBs for an economical, convenient means for actuation

Specification


 
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า หรือปรึกษา
Sales Engineer สามารถติดต่อได้ที่

Tel: 02 10 50 555