เพิ่มเพื่อน

register Online

สัมมนาเรื่องการจัดการพลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม

Compomax Seminar 2012 ( Energy Management In Your Business )

“การจัดการพลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม”

ร่วมฟรีสัมนาเทคนิคการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าโดยการใช้ Energy Management In Your Business  เพื่อการจัดการพลังงานไฟฟ้าในโรงงานของท่าน

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555 เวลา 09.30 – 21.00 น.   โรงแรมคามิโอ เฮ้าส์  ( จังหวัดระยอง )

และร่วม Thank you party  ตั้งแต่เวลา 18.00 – 21.00 น. เป็นต้นไป

 

ติดต่อสำรองที่นั่ง : คุณปวรี สุขภู่ ( มี้ ) โทร 085-123-7139

 

Energy Management In Your Business:

รายชื่อผู้ที่จะมาร่วมงาน :