เพิ่มเพื่อน

Applications

Automatic tool identification

<< back to automotive manufacturing process

<< back to Powertrain manufacturing process

 

Automatic Tool Identification

Automatic tool identification

and tool management with

BIS industrial RFID systems

for maximum security

การระบุชุดเครื่องมือ
และการจัดการเครื่องมืออย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบ Balluff RFID
สำหรับงานอุตสาหกรรม
เพื่อการรักษาความปลอดภัยที่สูงที่สุด
 .
.

            สำหรับข้อมูลที่ถูกต้อง ในเวลาที่เหมาะสมและในที่ที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการจัดการชุดเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการผลิตเครื่องยนต์ และระบบขับเคลื่อน ชุดระบบBalluff Industrial RFID สำหรับงานอุตสาหกรรมมีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งทั้งหมดไว้และเตรียมพร้อมสำหรับการเรียกใช้งาน ในทุกๆจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เพราะฉนั้นจึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่สำคัญของชุดเครื่องมือและอุปกรณ์จะถูกอัพเดทอยู่ตลอดเวลา และอีกทั้งคุณจะได้รับทราบภาพรวมข้อมูลการใช้งานที่มีประสิทธิภาพและจะไม่ก่อให้เกิดความผิดพลาดสำหรับการกำหนดชุดเครื่องมือ หรืออุปกรณ์สำหรับงานผลิตเครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อน

Product Apply

    BIS Industrial RFID อุปกรณ์ระบุลักษณะ
โดยใช้คลื่นความถี่ในโรงงานอุตสาหกรรม…CLICK HERE