เพิ่มเพื่อน

Powertrain

<< back to Automotive Manufacturing Overview


การสร้างเครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อน(Powertrain)

Powertrain ถือว่าเป็นศูนย์กลางของยานพาหนะทุกชนิด ซึ่งชิ้นส่วนต่างๆ ถูกนำมา กลึง

เจียร์ และประกอบเข้าด้วยกันกลายเป็นเครื่องยนต์ เกียร์ และสายพานขับเคลื่อนในกระบวนการผลิตนี้

.

กระบวนการผลิต Powertrain

กระบวนการผลิตของ Powertrain จะถูกเริ่มจาก
การรับชิ้นส่วนจาก งานหลอมเหล็กหล่อ (Foundry)

จากนั้นจะถูกนำมา กลึง เจียร์ ให้เป็นชิ้นส่วนต่างๆ เพื่อนำมาประกอบเป็นเครื่องยนต์ หลังจากนั้น

ก็จะเอาเครื่องยนต์ เข้าไปประกอบกับระบบขับเคลื่อน จนได้ชุดขับเคลื่อนของรถยนต์

Application examples

 Object detect Automatic tool identificationand tool management with BIS industrial RFID systemsfor maximum security
 
Object detection with BES sensors Steelface for rugged applications
 
Parts tracking with BIS industrial RFID systemsfor reliable process control
 
Precise positioning withBNS mechanical multiple positionswitches – proven the world over