Automotive Manufacturing (อุตสาหกรรมยานยนต์)

Overview

ประเทศไทยเริ่มมีการนำรถยนต์เข้ามาใช้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ รถยนต์ที่นำเข้ามาใช้ในระยะแรกต้องบรรทุกเรือเดินสมุทรมาจากต่างประเทศซึ่งส่วนมากจะมาจากทวีปยุโรปการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยได้เริ่มขึ้นเมื่อประมาณปีพ.ศ. ๒๕๐๕ และได้มีการพัฒนา อย่างต่อเนื่องจนสามารถผลิตเพื่อการส่งออกได้ในปัจจุบันที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิตรถยนต์จะกล่าวถึงส่วนประกอบของรถยนต์โดยสังเขปเพื่อให้เข้าใจถึงหน้าที่และประโยชน์ของส่วนประกอบนั้นๆ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ได้ดังนี้

 1. ตัวถัง เช่น หัวเก๋ง ประตู ฝากระโปรง โครงหลังคา กระบะ ฝาท้าย กันชน เป็นต้น จะมีหน้าที่ในการห่อหุ้มและป้องกันสิ่งแปลกปลอมจากภายนอกที่จะเข้ามารบกวน สร้างความเสียหายให้แก่บุคคลและทรัพย์สินที่อยู่ภายในรถยนต์รวมถึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้เป็นเจ้าของด้วย
  .
 2. แชสซีส์และช่วงล่วง เช่น แชสซีส์ แหนบ สปริง โช้กอัพ ปีกนก คันบังคับ คันเร่ง เบรก เป็นต้น มีหน้าที่หลักในการรองรับส่วนประกอบทั้งหมดของรถยนต์
  และช่วยลดความสั่นสะเทือนที่จะไปกระทบต่อผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร รวมถึงสัมภาระต่างๆ ด้วย
  .
 3. เครื่องยนต์และระบบส่งกำลัง เช่น  เครื่องยนต์ เพลากลาง เพลาขับ เฟืองท้าย ล้อ เป็นต้น มีหน้าที่ในการแปลงพลังงานเชื้อเพลิง เช่น น้ำมัน ใช้เป็นพลังงานกล และถ่ายทอดไปขับเคลื่อนรถยนต์
  .
 4. อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ระบบสายไฟฟ้าของส่วนต่างๆ  ไดสตาร์ต ไดชาร์จ แบตเตอรี่ ไฟหน้า ไฟหลัง ไฟเบรก ไฟเลี้ยว เป็นต้น มีหน้าที่ในการเชื่อมโยงการทำงานของระบบต่างๆ ทั้งหมดของรถยนต์ ที่จะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ขับขี่ และแจกจ่ายพลังงานไฟฟ้า
  .
 5. อุปกรณ์ภายใน เช่น เบาะนั่ง แผงประตู เข็มขัดนิรภัย พรมหลังคา พรมพื้นรถ หน้าปิด แอร์ วิทยุ เป็นต้น มีหน้าที่ในการอำนวยความ สะดวกสบาย และช่วยในการรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
  .

            อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ในประเทศไทย เป็นอุตสาหกรรมซึ่งมีกำลังการผลิตสูง และมีขนาดใหญ่ในยุคปัจจุบัน และมีโอกาสในการเจริญเติบโตเพิ่มมากขึ้นในอนาคต โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ

 • โรงงานประกอบรถยนต์ (Automotive – Assembly Factory)
 • โรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ (Automotive Part – Tier one, two, three)

เราสามารถแบ่งส่วนการผลิตของอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ ได้เป็นส่วนๆ ดังนี้

Picture71 150x142 Automotive Manufacturing (อุตสาหกรรมยานยนต์) Foundry
การหลอมเหล็กหล่อชิ้นส่วนรถยนต์
 
1 Automotive Manufacturing (อุตสาหกรรมยานยนต์) Powertrain
กระบวนการสร้างเครื่องยนต์ และระบบขับเคลื่อน
 
press4 Automotive Manufacturing (อุตสาหกรรมยานยนต์) Press
การปั๊มชิ้นส่วนตัวถัง และเชสซี
 
body in white4 Automotive Manufacturing (อุตสาหกรรมยานยนต์) Body-In-White
การประกอบโครงรถยนต์
 
Tier One5 Automotive Manufacturing (อุตสาหกรรมยานยนต์) Tier One
การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
 
Final Assembly6 Automotive Manufacturing (อุตสาหกรรมยานยนต์) Final Assembly
การประกอบรถยนต์ขั้นสุดท้าย
 
Final Inspection6 Automotive Manufacturing (อุตสาหกรรมยานยนต์) Final Inspection
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพรถยนต์

 

แผนผังอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์

Automotive Industry Layout Automotive Manufacturing (อุตสาหกรรมยานยนต์)

 

Product for Automotive Industry

globalprox Automotive Manufacturing (อุตสาหกรรมยานยนต์) indu Automotive Manufacturing (อุตสาหกรรมยานยนต์) 4545 Automotive Manufacturing (อุตสาหกรรมยานยนต์)
2rightarrow Automotive Manufacturing (อุตสาหกรรมยานยนต์) Proximity Sensors 2rightarrow Automotive Manufacturing (อุตสาหกรรมยานยนต์) Inductive Transmission SystemsRemote Sensors 2rightarrow Automotive Manufacturing (อุตสาหกรรมยานยนต์) Inductive RFID systems
bottom block shadow small Automotive Manufacturing (อุตสาหกรรมยานยนต์)
Assembly Automotive Manufacturing (อุตสาหกรรมยานยนต์)
Products For The Automotive Industry

 

bottom block shadow small Automotive Manufacturing (อุตสาหกรรมยานยนต์)
micro1 Automotive Manufacturing (อุตสาหกรรมยานยนต์) auto1 Automotive Manufacturing (อุตสาหกรรมยานยนต์) networking1 Automotive Manufacturing (อุตสาหกรรมยานยนต์)
2rightarrow Automotive Manufacturing (อุตสาหกรรมยานยนต์) Linear Position Sensing 2rightarrow Automotive Manufacturing (อุตสาหกรรมยานยนต์) Mechanical Multple Position 2rightarrow Automotive Manufacturing (อุตสาหกรรมยานยนต์) Industrial Networking

 

 

Automotive Updated

Promotion ดีๆ สำหรับลูกค้าอุตสาหกรรมรถยนต์ รายละเอียด Click!!

New!! Automotive Knowledge Road Show   รายละเอียด Click!!