เพิ่มเพื่อน

Applications

BFS color sensors for instrument panel color discrimination

<< back to Automotive Manufacturing Overview

<< back to Final Assembly Manufacturing Process
 

BFS color sensors for instrument
panel color discrimination

เซ็นเซอร์ตรวจสอบ และแยกแยะสี สำหรับแยกแยะ
สีของแผงภายในตัวรถ

 .
.

             การใช้อุปกรณ์เซ็นเซอร์ตรวจสอบสี เพื่อป้องกันความผิดพลาดของระบบห่วงโซ่อุปทาน และความผิดพลาดของบุคคลากร โดยสร้างความแน่นอนในการประกอบแผงเข้าไปในด้านในรถ โดยใช้ความสามารถในการแยกแยะสี ของอุปกรณ์เซ็นเซอร์ตรวจสอบสี แม้แต่ในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงของแสงก็ตาม

Product Apply

BFS Color sensors

เซ็นเซอร์ตรวจสอบสี คุณภาพสูง

CLICK HERE