เพิ่มเพื่อน

Applications

Body-in-white positioning using BOS photoelectric sensors

<< back to Automotive Manufacturing Overview

<< back to Body-in-white Manufacturing Process
 

Body-in-white positioning

using BOS photoelectric sensors

การตรวจสอบตำแหน่งที่ถูกต้อง
สำหรับงานประกอบโครงของรถยนต์
ด้วยการใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับแบบแสง

 .
.

              เพิ่มประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือของการผลิตในกระบวนประกอบโครงของรถยนต์ให้เพิ่มมากขึ้น ด้วยการใช้ เซ็นเซอร์ตรวจจับแบบแสง เนื่องจากความแข็งแรง ทนทาน มีความแม่นยำ และประสิทธิภาพสูง โดยการใช้ตรวจสอบกระบวนประกอบโครงของรถยนต์ ให้มั่นใจว่ากระบวนการผลิตได้เข้าสู่ตำแหน่งที่แน่นอน และผ่านทุกๆ กระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ

Product Apply

BOS Photoelectric sensors

เซ็นเซอร์ตรวจจับแบบแสง

CLICK HERE