เพิ่มเพื่อน

Body-In-White

<< back to Automotive Manufacturing Overview


การประกอบโครงของรถยนต์ (Body-in-White)

          การประกอบโครงของรถยนต์หลังจากนำชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่นำไปปั๊ม ด้วยกระบวนการปั๊มชิ้นส่วนรถยนต์ ก่อนนำไปเข้าสู่กระบวนการผลิตต่อไป โดยในกระบวนการนี้จำเป็นต้องอาศัยการทำงานของหุ่นยนต์ (robot) เป็นหลักในการผลิต

กระบวนการผลิต Body-in-White

 


 
          ในกระบวนการนี้ชิ้นส่วนสำเร็จรูปจากกระบวนการปั๊มชิ้นส่วน จะถูกนำมาประกอบเข้ากันด้วย วิธีการเชื่อมเป็นส่วนใหญ่ จนกลายเป็นโครงของรถยนต์ที่สมบูรณ์ โดยประกอบไปด้วยตัวถัง และแชสซี กระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ผ่านสายพาน และกระบวนการย่อยหลายลำดับ โดยอาศัยการทำงานของหุ่นยนต์ (robot) เป็นหลักในการผลิต
 

Body In White Application

Part-in-clamp detection with BES Factor 1 inductive sensors
.
Body-in-white positioning using BOS photoelectric sensors
.
Flexible power and signal transmission with
Remote inductive transmission systems
.
Pallet identification: BIS industrial RFID systems
give you the data at the right time and place – for optimal process sequences
.
Zone monitoring on robots using
BNS mechanical and inductive multiple position switches – for maximum security