เพิ่มเพื่อน

Applications

Cylinder position tracking with BTL Micropulse transducers

<< back to Automotive Manufacturing Overview

<< back to Final Inspection Manufacturing Process
 

Cylinder position tracking with
BTL Micropulse transducers

การติดตาม และตรวจสอบระยะของกระบอกไฮโดรลิกด้วย
อุปกรณ์ตรวจวัดระยะความละเอียดสูงเพื่อความแม่นยำ แน่นอน

 .
.

            ในกระบวนการประกอบรถยนต์ การวางตำแหน่งต้องมีอุปกรณ์กระบอกไฮโดรลิกอยู่ในกระบวนการเสมอ ซึงการตรวจวัดตำแหน่งออกกระบอกไฮโดรลิกจำเป็นต้องใช้ อุปกรณ์ตรวจวัดระยะความละเอียดสูงเพื่อในการตรวจวัดระยะเสมอไม่ว่ากระบอกไฮโดรลิคจะถูกติดตั้งภายในถัง หรือภายนอกเพื่อสามารถตรวจวัดระยะได้อย่างน่าเชื่อถือที่สุด แม้แต่ในสภาพแวดล้อมที่ย่ำแย่มากก็ตาม

Product Apply

BTL Micropulse Transducers

อุปกรณ์ตรวจวัดระยะความละเอียดสูง

CLICK HERE