เพิ่มเพื่อน

Final Inspection

<< back to Automotive Manufacturing Overview


การตรวจสอบคุณภาพรถยนต์ (Final Inspection)

          ในภาคอุตสาหกรรมยานต์ในยุคปัจจุบัน ที่มีการแข่งขันมากที่สุดในโลก กลุ่มผู้ใช้งานที่ต้องการการใช้งานที่ยืนยาว โดยปราศจากปัญหา และคุณภาพโดยรวมของรถยนต์ทุกคนที่ผลิตออกมาสู่ตลาด

          จากองค์ประกอบดังกล่าว อย่างเช่น ระบบไอเสียท่อควรมีอายุการใช้งานมากกว่า 100,000 กิโลเมตร หรือเครื่องยนต์ที่ควรมีประสิทธิภาพในการใช้งานเกินกว่า 250,000 กิโลเมตร เพราะฉะนั้นการตรวจสอบคุณภาพของรถก่อนถึงมือผู้ใช้งาน จึงเป็นกระบวนการที่สำคัญ และทางผู้ผลิตเองให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยชิ้นส่วนทุกชิ้นจะได้รับการตรวจสอบ วัดขนาด ทดลองคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาก่อนที่รถยนต์จะถูกส่งต่อไปยังผู้กระจายสินค้า ตัวแทนจำหน่าย หรือผู้ใช้งาน


 

Final Inspection Application

Cylinder position tracking
with BTL Micropulse transducers
.
Level monitoring with BCS capacitive sensors
.
Parts detection and dimension checking
with BGL fork sensors
.
Color mark detection with BKT contrast sensors