เพิ่มเพื่อน

Applications

Instrument panel production

<< back to Automotive Manufacturing Overview

<< back to Tier One Manufacturing Process
 

Instrument panel production

การตรวจสอบ และควบคุมลำดับขั้นตอนการผลิต
ด้วยอุปกรณ์เซ็นเซอร์คุณภาพ

 .
.
  • การใช้อุปกรณ์ตรวจวัดระยะความละเอียดสูงในการควบคุมกระบวนการฉีดขึ้นรูป ของเครื่องฉีดพลาสติก
  • การใช้เซ็นเซอร์แบบแสงระยะไกล สำหรับงานหนีบ ปล่อย หรือการควบคุมการเข้าออก และการตรวจสอบคุณสมบัติของชิ้นงานอีกด้วย
  • การใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับแบบเหนี่ยวนำ สำหรับการตรวจสอบกระบวนการประกอบชิ้นส่วนต่างๆ
  • การใช้อุปกรณ์ระบบ RFID สำหรับงานอุตสาหกรรมในการตรวจสอบกระบวนการผลิตทั้งหมด

Product Apply

BTL Micropulse Transducers

อุปกรณ์ตรวจวัดระยะความละเอียดสูง

CLICK HERE
.
BOS Photoelectric sensors

เซ็นเซอร์ตรวจจับแบบแสง คุณภาพสูง

CLICK HERE
.
Standard BES Inductive Sensors

เซ็นเซอร์ตรวจจับรุ่นธรรมดา ราคาประหยัด

CLICK HERE
.
BIS Industrial RFID

อุปกรณ์ระบุลักษณะโดยคลื่นความถี่ สำหรับงานอุตสาหกรรม

CLICK HERE