เพิ่มเพื่อน

Tier One

<< back to Automotive Manufacturing Overview


เทียร์วัน (Tier One)

          เทียร์วัน (Tier One) หรือ เฟิร์สเทียร์ (First tier) คือ ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์อะไหล่รถยนต์ และส่วนประกอบรถยนต์ต่างๆ ที่อยู่ทั้งภายในและภายนอกรถยนต์ เช่น ไฟหน้า กันชน กระจกรถยนต์ ยางรถยนต์ ล้อแม็กซ์ แผงคอนโซล เพลา สปริง
ระบบอิเลคทรอนิกส์ วิทยุรถยนต์ และอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งคอยส่งชิ้นส่วนรถยนต์ที่ผลิตให้กับผู้ประกอบรถยนต์หลักต่อไป นอกจากนี้ยังมี เทียร์ทู หรือเทียร์ทรี ที่คอยส่งชิ้นส่วนย่อยๆ ให้กับเทียร์วันอีกด้วย โดยกลุ่มทั้งหมดนี้เราสามารถเรียกได้ว่า กลุ่ม โอโตพาร์ท (Auto-Part)นั่นเอง

กระบวนการผลิต Tier One

 


 
          ในกระบวนการผลิตของเทียร์วัน และเทียร์อื่นๆนั้น จะมีการผลิตหลากหลายทั้งการฉีด ปั๊ม ดัด ประกอบ ด้วยเครื่องจักร หรือบุคลากร เพราะฉะนั้นการผลิตทุกอย่างจึงต้องอาศัยอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ตรงต่อเวลา และมีคุณภาพมากที่สุดด้วย
 

Tier One Application

Instrument panel production
.
Tire mounting
.
Interior production
.
Component production