เพิ่มเพื่อน

Applications

Level monitoring with BCS capacitive sensor

<< back to Automotive Manufacturing Overview

<< back to Final Inspection Manufacturing Process
 

Level monitoring with
BCS capacitive sensor

การตรวจสอบระดับอย่างน่าเชื่อถือ
ด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับอโลหะ

 .
.

             การใช้อุปกรณ์เซ็นเซอร์ตรวจจับอโลหะ สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำของเหลวด้วยความแม่นยำ และน่าเชื่อถือมากที่สุดในการเติมของเหลวลงในภาชนะที่ไม่ใช่โลหะ โดยสามารถตั้งปรับค่าการตรวจจับกับวัสดุที่แตกต่าง และยังตรวจวัดโดยไม่สนใจผนังกั้นของภาชนะ หรือกำแพงกั้นอื่นๆ อีกด้วย

Product Apply

BCS Capacitive sensors

เซ็นเซอร์ตรวจจับอโลหะ คุณภาพสูง

CLICK HERE