เพิ่มเพื่อน

Applications

Location detection with BWL angle sensors – for the greatest possible security

<< back to Automotive Manufacturing Overview

<< back to Press Manufacturing Process
 

Location detection with

BWL angle sensors

for the greatest possible security

การตรวจสอบพื้นที่ด้วยเซ็นเซอร์แสงทรงฉาก
สำหรับความปลอดภัยที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

 .
.

              พื้นฐานของการผลิตชิ้นส่วนโดยการปั๊มกดคือการตรวจสอบตำแหน่งที่แน่นอนของชิ้นงาน และการตรวจสอบช่องว่างของชิ้นงานกับเครื่องจักร
การใช้เซ็นเซอร์แสงทรงฉากในการตรวจสอบ สามารถตรวจเช็คตำแหน่งของชิ้นงาน และตรวจจับความผิดพลาดของตำแหน่งในการวางชิ้นงานบนเครื่องจักร
อีกทั้งยังตรวจสอบการเคลื่อนย้ายชิ้นงานในการเข้า และออกจากเครื่องจักรเพื่อความปลอดภัยได้อีกด้วย

Product Apply

BWL Angle sensors

เซ็นเซอร์ตรวจจับด้วยแสงทรงฉาก

CLICK HERE