เพิ่มเพื่อน

Press

<< back to Automotive Manufacturing Overview


การปั๊มชิ้นส่วนตัวถัง และแชสซี (Press)

          งานปั๊มเป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดและความแม่นยำ ในการวางที่มีประสิทธิภาพสูงโดยเหล็กคอยส์ซึ่งมีน้ำหนักเป็นตันๆ จะถูกตัดแบ่งออกเป็นแผ่น
จากนั้นจะถูกเข้าเครื่องกดปั๊มด้วยแรงกดมหาศาลของเครื่องปั๊มเพื่อออกมาเป็นชิ้นงาน

กระบวนการผลิต Press

 


 
          กระบวนการผลิตของงานปั๊มส่วนตัวถังและแชสซี โดยนำแผ่นเหล็กจากคอยส์เหล็กที่มีน้ำหนักหลายๆตัน จากนั้นจะรีดออกมาเป็นแผ่นยาว แล้วตัดแบ่งออกเป็นส่วนย่อยๆ เพื่อเข้าเครื่องปั๊มขึ้นรูปด้วยแรงกด จากนั้นก็จะได้เป็นชิ้นส่วนต่างๆ ออกมาตามรูปแบบของเครื่องปั๊ม
 

 

Press Application

Location detection with BWL angle sensors –
for the greatest possible security
 
Press parallelity and close height monitoring
with BTL Micropulse transducers – for high reliability
.
Press tool tracking with BIS industrial RFID systems –
for greater efficiency
.
Using BES/BOS inductive and photoelectric sensors to monitor
blanks and part ejection – to improve the production process