เพิ่มเพื่อน

Applications

Mold tracking with Balluff Mold tracking with Balluff

<<Back to Foundry Manufacturing Process

<<Back to Automotive Manufacturing Process

 

  Mold tracking with Balluff BIS industrial RFID systems – for optimized reliabilityการติดตามแม่พิมพ์ด้วย Balluff Industrial RFID systems สำหรับการปรับความเชื่อถือให้เหมาะสม


BIS RFID systems ใช้การระบุรหัสเครื่องหมายที่ตัวของแม่พิมพ์

เพื่อยืนยันความถูกต้องของตัวแม่พิมพ์ สำหรับการเตรียมแม่พิมพ์ให้พร้อมใช้งานเสมอ

จึงมั่นใจได้ว่าเป็นการเก็บคลังของแม่พิมพ์ที่สมบูรณ์แบบ และพร้อมถูกนำมาใช้งาน

ในกระบวนการหลอมเหล็กหล่อที่ซับซ้อน และหลากหลายของผลิตภัณฑ์ โดยแม่พิมพ์

จะถูกระบุเครื่องหมาย และข้อมูลอยู่เสมอ จึงสามารถตรวจเช็คได้อย่างถูกต้อง

และเหมาะสมก่อนการใช้งาน

 

Product Apply

 

BIS Industrial RFID

อุปกรณ์ระบุลักษณะโดยคลื่นความถี่ สำหรับงานอุตสาหกรรม

CLICK HERE