เพิ่มเพื่อน

Foundry

<< back to Automotive Manufacturing Overview

 

การหลอมเหล็กหล่อชิ้นส่วนเครื่องยนต์ (Foundry)

            การหลอมเหล็กหล่อชิ้นส่วนเครื่องยนต์ จากเหล็กที่ถูกหลอมด้วยอุณหภูมิที่สูง โดยในงานหลอมเหล็กหล่อชิ้นส่วนเครื่องยนต์นั้น ต้องอาศัยความแม่นยำ และความแน่นอน ในการกำหนดค่าต่างๆ เช่น ระยะมุมองศาในการเท การเช็คตำแหน่งแม่พิมพ์ รวมถึงเช็คความ ถูกต้องของแม่พิมพ์ด้วย เนื่องจากงานของการหลอมเหล็กจะมีสภาพแวดล้อมหน้างานเลวร้าย

กระบวนการผลิต Foundry

            กระบวนการผลิตของงานหลอมเหล็กหล่อชิ้นส่วนเครื่องยนต์ โดยการนำเหล็กมาหลอมด้วย อุณหภูมิที่สูง และถูกเทเข้าแม่พิมพ์ (mold) เพื่อหล่อให้เป็นรูปร่างตามต้องการ หลังจาก นั้นจะถูกส่งไปทำการ machining ในกระบวนการผลิตของ Powertrain ต่อไป

 

Mold tracking with Balluff BIS industrial RFID systems – for optimized reliability
  Position detection with BES inductive sensors – for the greatest possible reliability
  Position detection with BTL Micropulse transducers – for the highest precision
  Measuring the pour angle with photoelectric BOD distance sensors