เพิ่มเพื่อน

Applications

Using BES/BOS inductive and photoelectric sensors to monitor blanks and part ejection

<< back to Automotive Manufacturing Overview

<< back to Press Manufacturing Process
 

Using BES/BOS inductive and photoelectric sensors

to monitor blanks and part ejection

to improve the production process

การใช้เซ็นเซอร์แบบเหนี่ยวนำ และแบบแสงเพื่อตรวจสอบช่องว่าง
และการเคลื่อนย้านชิ้นงานเข้าและออก เพื่อเพิ่มประสิทธภาพ
ในการกระบวนการผลิตปั๊มชิ้นส่วน

 .
.

              ด้วยความสามารถที่ครอบคลุมทุกโซลูชั่น ของอุปกรณ์เซ็นเซอร์แบบเหนี่ยวนำและแบบแสงคุณสามารถมั่นใจได้ว่าการปั๊มชิ้นงานจะสามารถปั๊มได้อย่าง
ถูกต้อง แม่นยำตามตำแหน่งที่ต้องการ และชิ้นงานจะถูกวางในตำแหน่ง และภาชนะที่เหมาะสม อีกทั้งยังถูกลำเลียงตามกระบวนการผลิตบนสายพานได้อย่างถูกต้อง ด้วยการตรวจเช็คจากอุปกรณ์เซ็นเซอร์คุณภาพเกินมาตราฐาน

Product Apply

Standard BES Inductive Sensors

เซ็นเซอร์ตรวจจับรุ่นธรรมดา ราคาประหยัด

CLICK HERE
.
BOS Photoelectric sensors

เซ็นเซอร์ตรวจจับแบบแสง คุณภาพสูง

CLICK HERE