เพิ่มเพื่อน

Applications

Object and position detection with BOD photoelectric distance sensors

<< back to Automotive Manufacturing Overview

<< back to Final Assembly Manufacturing Process
 

Object and position detection with
BOD photoelectric distance sensors

การตรวจสอบตำแหน่งของวัตถุด้วยอุปกรณ์เซ็นเซอร์
แบบแสงตรวจจับระยะห่างในการตรวจสอบระดับสูงกว่ามาตราฐาน

 .
.

            ไม่ว่าจะเป็นกระจกหน้ารถ หรือการตรวจสอบเม็ดกาว หรือการตรวจสอบรูปร่างชิ้นส่วนต่างๆ ของรถยนต์ อุปกรณ์เซ็นเซอร์ได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถตรวจสอบขนาด รูปร่าง และวัดความหนา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยแสงเลเซอร์สีแดงทำให้ง่ายต่อการวางตำแหน่งของวัตถุ อีกทั้งยังสามารถตรวจจับแม้วัตถุที่เล็กที่สุดอีกด้วย

Product Apply

BOD Photoelectric distance sensors

อุปกรณ์เซ็นเซอร์แบบแสงตรวจจับระยะห่าง

CLICK HERE