เพิ่มเพื่อน

Applications

Position detection with

<<Back to Foundry Manufacturing Process

<<Back to Automotive Manufacturing Process
 

  งานตรวจสอบตำแหน่ง กับ BES Inductive

Sensorsสำหรับความน่าเชื่อถือที่เป็นไปได้มากที่สุด

 

ในงานหลอมเหล็กหล่อชิ้นส่วนเครื่องยนต์ การตรวจสอบตำแหน่งที่แน่นอน เป็นสิ่งที่จำเป็นของการควบคุมการเทโลหะลงแม่พิมพ์โดยการผสมผสาน

BES Inductive Sensors เข้ากับระบบการหลอมเหล็กลงแม่พิมพ์ เพื่อตรวจสอบตำแหน่งที่ถูกต้องของหม้อหลอมก่อนการเทลงแม่พิมพ์

 

Product Apply

 

BTL Micropulse Transducers

อุปกรณ์ตรวจวัดระยะความละเอียดสูง

CLICK HERE