เพิ่มเพื่อน

Applications

Precise pallet positioning using BES inductive sensors with long switching distance

<< back to Automotive Manufacturing Overview

<< back to Final Assembly Manufacturing Process
 

Precise pallet positioning using
BES inductive sensors with long
switching distance

ตรวจสอบตำแหน่งของถาดพาเลทด้วยเซ็นเซอร์
ตรวจจับแบบเหนี่ยวนำระยะไกล

 .
.

            การใช้อุปกรณ์เซ็นเซอร์คุณภาพในการตรวจจับ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการตรวจจับที่แม่นยำของตำแหน่งของพาเลทในจุดต่างๆ และเพิ่มความแน่ใจว่าจะมีลำดับขั้นตอนผลิตที่สอดคล้องในกระบวนการประกอบรถยนต์ โดยติดตั้งอุปกรณ์เซ็นเซอร์ลงไปใต้พื้นโรงงาน ตามจุดที่พาเลทหยุดเพื่อเริ่มกระบวนการประกอบรถยนต์ทุกๆ จุด

Product Apply

Standard BES Inductive Sensors

เซ็นเซอร์ตรวจจับรุ่นธรรมดา ราคาประหยัด

CLICK HERE