เพิ่มเพื่อน

Applications

Precise positioning

<< back to automotive manufacturing process

<< back to Powertrain manufacturing process

 

Precise positioning with

BNS mechanical multiple position

switches– proven the world over

Our BNS switches

การตรวจสอบตำแหน่งที่แม่นยำด้วย Balluff
multiple position switches จากการพิสูจน์
และการยอมรับจากทั่วโลก ด้วย BNS switches
.
     ในความสามารถของ BNS switches อุปกรณ์มีความแข็งแรงทนทานเป็น
อย่างมาก และมีความแม่นยำสูง
      อีกทั้ง BNS switches สามารถพิสูจน์การใช้งานที่มีประสิทธิภาพได้
ในสภาพแวดล้อมที่ย่ำแย่เนื่องจากตัวอุปกรณ์มีความสามารถในการทนทานต่อการกัดกร่อนของ
สารเคมีเช่นสารหล่อเย็น สารหล่อลื่นต่างๆ
 1
      เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่า BNS switches สามารถตอบสนองการใช้งาน
ของกระบวนการผลิต ทุกๆขั้นตอน จากงานขึ้นรูป งานตัด งานเจาะ จนถึงงานขัด เจียร กลึงจน
สามารถสร้างเป็นเครื่องยนต์ และระบบขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
.1

Product Apply

BNS Multiple Position Switches สวิตช์เช็คตำแหน่ง
CLICK HERE