เพิ่มเพื่อน

Applications

Press parallelity and close height monitoring with Micropulse transducers –for high reliability

<< back to Automotive Manufacturing Overview

<< back to Press Manufacturing Process
 

Press parallelity and close height monitoring

with Micropulse transducers

for high reliability

การตรวจสอบระยะ และความสูงแบบละเอียด
เพื่อความน่าเชื่อถือที่สูงที่สุด ด้วยอุปกรณ์ตรวจวัดระยะความละเอียดสูง

 .
.

              การติดตั้งซึ่งใช้เวลาน้อยกว่า และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกระบวนการผลิตปั๊มชิ้นส่วน และการตรวจสอบขนาดเพื่อให้แน่ใจว่า
งานที่ผลิตออกมามีประสิทธิภาพสูงที่สุด ด้วยการใช้อุปกรณ์ตรวจวัดระยะความละเอียดสูง อีกทั้งยังสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร
ให้ยาวนานขึ้นอีกด้วย

Product Apply

BTL Micropulse Transducers

อุปกรณ์ตรวจวัดระยะความละเอียดสูง

CLICK HERE