เพิ่มเพื่อน

Applications

RFID systems for reliable process control

<< back to automotive manufacturing process

<< back to Powertrain manufacturing process

 

 

Parts tracking with BIS
industrial RFID systems
for reliable process control

การติดตามชิ้นส่วนการผลิต โดยระบบ Balluff RFID
สำหรับงานอุตสาหกรรม เพื่อกระบวนการควบคุมที่มีความเชื่อถือได้สูงสุด
.
         การใช้ Balluff Industrial RFID ในการพิสูจน์ตรวจสอบ สำหรับการบันทึกข้อมูล ในกระบวนการ
ผลิตทุกๆ ขั้นตอน และติดตามกระบวนการผลิตที่ซับซ้อน ได้โดยไม่มีช่องโหว่ในการตรวจสอบ
.
         ทำให้คุณสามารถทราบสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนในทุกๆ จุดของส่วนการผลิต
และเพื่อให้บรรลุถึงการประมวลผลที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของกระบวนการผลิตในขณะที่มี
การเพิ่มการผลิตของอุปกรณ์ของคุณ .
.

Product Apply

BIS Industrial RFID อุปกรณ์ระบุลักษณะโดยใช้คลื่นความถี่
ในโรงงานอุตสาหกรรมCLICK HERE