เพิ่มเพื่อน

Applications

Tire mountinghttp://www.compomax.co.th/application/tire-mounting/

<< back to Automotive Manufacturing Overview

<< back to Tier One Manufacturing Process
 

Tire mounting

การใช้เซ็นเซอร์แบบเหนี่ยวนำ และแบบแสงในกระบวนการ
ติดตั้งล้อเพื่อมาตราฐาน และความปลอดภัยสูงสุด

 .
.
  • การใช้อุปกรณ์เซ็นเซอร์คุณภาพในการกระบวนการติดตั้งล้อ
  • การใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับแบบแสง ในการตรวจสอบตำแหน่งของล้อ ฝาครอบล้อ
  • การใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับแบบเหนี่ยวนำ ในการระบุทิศทางที่ถูกต้องของล้อในกระบวนการผลิต

Product Apply

BOS Photoelectric sensors

อุปกรณ์เซ็นเซอร์แสง ตรวจจับ คุณภาพสูง

CLICK HERE
.
Standard BES Inductive Sensors

เซ็นเซอร์ตรวจจับรุ่นธรรมดา ราคาประหยัด

CLICK HERE