เพิ่มเพื่อน

Feed Mills Application

<<<Back to Industry Application
<<<Back to Agriculture/ Feed mills Application

อุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์

อุปกรณ์ Control Speed Bucket Elevator ใช้ Proximity Sensors Counters
  อุปกรณ์ Control Speed Bucket Elevator


อุปกรณ์ป้องกัน Screw conveyor เสียหาย

  • Diaphragm Level
 
อุปกรณ์ป้องกัน Screw conveyor เสีย Diaphragm Level

อุปกรณ์วัดระดับกันล้นในไซโล
  อุปกรณ์วัดระดับกันล้นในไซโล

  • Capacitance
  • Rotary Paddle Level

Process Boiler Control and Data Logger Temp – Pressure
 

 
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า หรือปรึกษา
Sales Engineer สามารถติดต่อได้ที่

Tel: 02 10 50 555