เพิ่มเพื่อน

Agriculture/ Feed mills

Feed Mills

Feed mills (อาหารสัตว์)

Application ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ อุปกรณ์ที่ช่วยควบคุมกระบวนการผลิตมีความสำคัญมาก เช่น อุปกรณ์วัดระดับในไซโล เพื่อป้องกันไม่ให้อาหารสัตว์ล้นออกนอกไซโล , อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิและความดัน, อุปกรณ์ป้องกัน Screw Conveyor เสียหาย เป็นต้น

More Details
Agriculture

Agriculture (การเกษตร)

การเกษตร คือ การปฏิบัติกับที่ดินเพื่อให้เกิดผลผลิต ทั้งการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ การทำประมง และการเกษตรผสมผสานโดยอาศัยความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และเงินทุน เพื่อให้พืชและสัตว์เจริญเติบโตให้ผลผลิตต่างๆ…

More Details