เพิ่มเพื่อน

Proximity Sensor

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์คือเซนเซอร์กลุ่มที่สามารถทำงานโดยไม่ต้องสัมผัสกับชิ้นงานหรือวัตถุภายนอก โดยลักษณะของการทำงานอาจจะส่งหรือรับพลังงานรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังต่อไปนี้คือ สนามแม่เหล็ก สนามไฟฟ้า แสง เสียง และ สัญญาณลม ส่วนการนำเซนเซอร์ประเภทนี้ไปใช้งานนั้น ส่วนใหญ่จะใช้กับงานตรวจจับ ตำแหน่ง ระดับ ขนาด และรูปร่าง

ประเภทของพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์

1. INDUCTIVE PROXIMITY SENSORS

เซนเซอร์แบบเหนี่ยวนำ (Inductive Sensor) เป็นเซนเซอร์ที่ทำงานโดยอาศัยหลักการเปลี่ยนแปลงค่าความเหนี่ยวนำของขดลวด ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลต่อชิ้นงานหรือวัตถุที่เป็นโลหะเท่านั้น หรือเรียกกันทางภาษาเทคนิคว่า “อินดั๊กตีฟเซนเซอร์” อินดั๊กตีฟเซนเซอร์นี้มีไว้สำหรับจับชิ้นงานหรือตำแหน่งวัตถุที่เป็นโลหะ

หลักการทำงานของเซนเซอร์แบบเหนี่ยวนำ (Inductive Proximity Sensors)

 

Balluff Inductive Proximity Sensors: คอมโพแม็กจำหน่ายอุปกรอินดั๊กตีฟพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์แบรน Balluff จากประเทศเยอรมนีที่คุณภาพเชื่อถือได้ อีกทั้งยังมีแบบพิเศษมากมายอาทิเช่น แบบสำหรับงานเชื่อม อุณหภูมิสูง แรงดันสูง

*ดูรายละเอียดอินดั๊กตีฟพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ที่เราจำหน่ายเพิ่มเติมที่นี่*

 


2. CAPACITIVE PROXIMITY SENSORS

 

เซนเซอร์ชนิดเก็บประจุ (Capacitive Sensor) เซนเซอร์ประเภทนี้มีโครงสร้างทั้งภายนอกและภายในคล้ายกับแบบเหนี่ยวนำ การเปลี่ยนแปลงของความจุ ซึ่งเนื่องมาจากการเคลื่อนที่ของวัตถุชนิดหนึ่งเข้ามาใกล้สนามไฟฟ้าของคาปาซิเตอร์ เซนเซอร์ชนิดนี้สามารถตรวจจับอุปกรณ์ที่ไม่ได้เป็นโลหะได้ เซนเซอร์นี้มีไว้สำหรับจับชิ้นงานหรือตำแหน่งของวัตถุทุกชนิด อีกทั้งยังใช้ในงานวัดระดับอีกด้วย

หลักการทำงานของเซนเซอร์ชนิดเก็บประจุ (Capacitive Proximity Sensors)

 

Balluff Capacitive Proximity Sensors: คอมโพแม็กจำหน่ายอุปกรอินดั๊กตีฟพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์แบรน Balluffจากประเทศเยอรมนีที่คุณภาพเชื่อถือได้ อีกทั้งยังมีแบบพิเศษมากมายทั้งแบบที๋ใช้วัดระดับและจับชิ้นงาน เฮ้าส์ซิ่งแบบสแตนเลสและ PTFE พลาสติก AC/DC เอาท์พุทเป็นอนาล็อก ทนอุณหภูมิสูง ทนแรงดันสูง

*ดูรายละเอียดคาปาซิทีฟพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ที่เราจำหน่ายเพิ่มเติมที่นี่*