เพิ่มเพื่อน
 • รายละเอียดของงาน
 •       
  
  
  
        
  
  
  
  
        
  
  
  
  
        
  
  
  
  
        
  
  
  
  
   
   

Sales Engineer

The Better Choice for Engineers

job-s-01-01

ค้นพบสิ่งที่ “คุณ” ค้นหาได้ในสายอาชีพ…

Sales Engineer

คุณจบวิศวกรมาเพื่อที่จะทำงานจำเจ???

หรือคุณเลือกที่จะทำงานที่ท้าทายความสามารถ เห็นปัญหาเป็นงานท้าทายและใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อหาแนวทางการทำงานในรูปแบบใหม่ๆ    Compomax เหมาะสำหรับคนที่มุ่งมั่นในการทำงาน สามารถทำงานเป็นทีม มีการปรับตัวได้ดี พร้อมมุ่งสู่ความสำเร็จในอนาคต แต่ Compomax ก็ไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคน เช่น ถ้าหากคุณไม่สู้งาน หรือไม่ใส่ใจในการทำงาน แต่…หากคุณชอบความท้าทาย มีเป้าหมายในการทำงานที่แน่วแน่ เรามีเส้นทางความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพที่ชัดเจนและไม่จำกัด พร้อมให้โอกาสคุณสามารถพัฒนาเป็น Manager ได้หลังจาก ทำงานเพียง 40 เดือน!

Sales Engineer

เป็นผู้นำพานวัตกรรมที่ทางบริษัทสรรหามาจากยุโรปและอเมริกามากระจายในอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น สร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพ และลดการสูญเสียของการผลิต เป็นกิจวัตรประจำวันของ Sales engineers ทำให้ผู้ผลิตในประเทศไทย ก้าวไกลในตลาด ASEAN

Sales Engineer

ของคอมโพแม็กเน้นการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษเพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตก้าวหน้าไปด้วยกันกับลูกค้า สิ่งที่ได้รับมาคือความไว้วางใจที่ยาวนานกว่า 27 ปี

เรากำลังมองหา…คนรุ่นใหม่อย่างคุณที่จะมาร่วมอุดมการณ์ไปกับเรา

“เหนือกว่ารางวัลใดๆ คือความไว้วางใจของลูกค้า”

Download The Better Choice For ENGINEERS (Sales Engineer) Click HERE

 

6 ขั้นตอน แห่งความสำเร็จของ Sales Engineer คอมโพแม็ก

 1. สะสมความรู้
 2. ฟูมฟักความสามารถ
 3. เข้มแข็งอย่างมั่นคง
 4. มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
 5. ไปให้ถึงดวงดาว
 6. ก้าวสู่ความเป็นผู้นำ

SALES ENGINEER CAREER PROGRESSION

สะสมความรู้

ฟูมฟักความสามารถ

เข้มแข็งอย่างมั่นคง

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ไปให้ถึงดวงดาว

ก้าวสู่ความเป็นผู้นำ

1 เดือน

2-4 เดือน

5-16 เดือน

17-28 เดือน

29-40 เดือน

40+ เดือน

เริ่มต้นอาชีพสายงาน Sales Engineer ของคุณ โดยได้รับการดูแลจากทีมงานที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการฝึกอบรมแบบโครงสร้างมืออาชีพ เริ่มก้าวกระโดดกับชีวิตในสายงาน Sales Engineer ก้าวเข้าสู่ความเป็นมืออาชีพในสายงาน Sales Engineer ในช่วงเวลาที่สำคัญนี้ เติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมมุ่งทะยานไปในสายอาชีพของคุณ มุ่งสู่ความเป็นหนึ่ง มาดูว่าคุณจะเป็น Best of The Best ของเราได้หรือไม่? ก้าวหน้าในอาชีพการงาน เรากระตุ้นให้คุณคิดและสร้างสร้างทักษะความสามารถในการเป็นผู้นำ

 

 

Sales Engineer- 3 Skills

การบริหารการขาย (Sales Process Management)

 

ความรู้ทางเทคนิค (Technical Skills)

ความสามารถในการขาย (Sales Skills)

ความสามารถในการขาย (Sales Skills)

ในสัปดาห์ที่ 2 ของการทำงานคุณจะได้รับรายชื่อของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่ทางบริษัทจัดสรรและมอบหมายมาให้ดูแล ทางบริษัทจะสอนการทำการบริหารลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย (Territory Management) ดังนี้

 • จัดประเภทของลูกค้า
 • แบ่งแยกความสำคัญ
 • ตั้งเป้าหมายในการขาย
 • ตั้งเป้าหมายในการเข้าพบ

ทางบริษัทจะสอนวิธีการบริหารการเข้าพบลูกค้า (Event Management) ดังนี้

 • ค้นคว้าข้อมูลเบื้องหลังของลูกค้า
 • ค้นหาสิ่งที่ลูกค้าต้องการในการเพิ่มประสิทธิภาพหรือลดการสูญเสียในกระบวนการทำงาน
 • คิดค้นวิธีการนำเสนอและแนวทางในการโน้มน้าว
 • วิธีการปิดการขายแบบ Win-Win

 

ทางเรามีความเชื่อว่าการสร้าง Technical Skills แบบการสอนทั่วไปในห้องเรียนนั้นไม่นำมาซึ่งประสิทธิภาพที่แท้จริงในการทำงาน เราเน้นให้พนักงานค้นคว้าและศึกษาด้วยตัวเองโดยที่มีทีมงานคอยดูแลในรูปแบบ Work Shop และถามตอบเป็นหลักหลังจากที่ท่านได้เข้าร่วมเป็น Sales Engineer กับทางบริษัท ภายใน 2 สัปดาห์ ทางเราจะมีการวัดผลการเรียนรู้โดยบริษัทจะจัดเตรียมอุปกรณ์และคู่มือเอกสารประกอบเพื่อใช้ในการศึกษาและมีช่วงเวลาของการให้คำแนะนำต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญประมาณ 10 ชั่วโมงทางบริษัทให้ความสำคัญกับการวัดผลการเรียนรู้นี้ และใช้เป็นเกณฑ์สำคัญในการประเมินผลการทดลองงาน ท่านจำเป็นต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ทางบริษัทกำหนดไว้ จุดสำคัญของทักษะและเทคนิคในการขายคือการใช้หลักทางทฤษฎีประกอบกับฝึกปฏิบัติจากประสบการณ์จริง แนวทางในการพัฒนา Sales Skills ต้องประกอบด้วย

 • การโทรนัดหมายลูกค้า
 • การนำเสนอบริษัทและสินค้า
 • วิธีการตั้งคำถาม
 • วิธีการแก้ข้อโต้แย้ง
 • วิธีการปิดการขาย

 

โดยที่ทางบริษัทจะมีการวิเคราะห์ แนะนำวิธีการที่ถูกต้องด้วยการใช้วิธี Field Coaching จากหัวหน้าทีม, ใช้การบันทึกวีดีโอระหว่างการฝึกภายในบริษัท และสื่อการเรียนรู้จากวิทยากรชั้นนำในด้านงานขายเพื่อปรับปรุง Sales Skills ให้ดียิ่งขึ้น

 

คอมโพแม็ก ใช้ระบบ Netsuite ที่เป็น #1 Cloud Business ซอฟแวร์ เป็นระบบที่ใช้ในการทำงานของบริษัทชั้นนำ ที่ได้จดทะเบียนใน New York Stock Exchange

“Excellent Company use the Superior Tools”

Compomax Career Path

Leave a Reply