เพิ่มเพื่อน

Our Culture

Our Culture วัฒนธรรมของคอมโพแม็ก

เมื่อคุณได้ก้าวเข้ามาร่วมงานกับคอมโพแม็ก คุณจะได้รับความเป็นมิตร ความเป็นกันเอง และทำงานร่วมกับทีมงานที่มีจุดมุ่งหมายร่วมกันเพื่อมุ่งเน้นให้บริษัทและพนักงานทุกท่านประสบความสำเร็จ คอมโพแม็กเล็งเห็นความสำคัญของพนักงานทุกท่านที่มีส่วนในการนำพาบริษัทเจริญเติบโต

สูตรแห่งความสำเร็จของคอมโพแม็กคือการให้พนักงานมีเครื่องมือที่สามารถทำงานได้รวดเร็วมีหน่วยสนับสนุนการทำงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของลูกค้า ซึ่งเป้าหมายเหล่านี้ต้องมาจากความร่วมมือของพนักงานทุกฝ่ายของคอมโพแม็ก ดังนั้นทางคอมโพแม็กจึงได้จัดโครงการ Compomax Academy เพื่อเป็นช่องทางเรียนรู้การทำงานร่วมกันของทุกแผนก

คอมโพแม็กยังเล็งเห็นถึงความก้าวหน้าในหน้าที่ของพนักงานทุกส่วน พนักงานสามารถแสดงศักยภาพในการทำงานได้อย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มโอกาสในการก้าวหน้า ซึ่งหัวหน้าแผนกยินดีให้การสนับสนุนเต็มที่เพื่อให้พนักงานประสบความสำเร็จในการทำงาน และก้าวหน้าไปในตำแหน่งที่พนักงานมีความถนัด เช่น พนักงานขายสามารถก้าวหน้าเป็นหัวหน้าทีมขาย หรือก้าวหน้าเป็นวิศวกรด้านการตลาดหากชอบงานสายการตลาด รวมทั้งก้าวหน้าเป็นหัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม หากชอบการถ่ายทอดความรู้และมีเทคนิคในการสอน เป็นต้น

 

Investing in Our Employees (การลงทุนในพนักงานของเรา)

เราเล็งเห็นและตระหนักดีว่าคุณภาพของพนักงานของเราและความทุ่มเทของพนักงานในการให้บริการที่ดีเยี่ยมต่อลูกค้าเป็นส่วนสำคัญในความสำเร็จและความก้าวหน้าของบริษัท

จากความมุ่งมั่นของพนักงานที่ได้แสดงออกมานั้นเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อระดับของค่าตอบแทนที่ทางบริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญ ในทางกลับกันเราพยายามที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานของเรามีรางวัลสำหรับความทุ่มเทของพนักงานเหมาะสมเพียงใด เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถประสบความสำเร็จต่อหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่อง

Our Business Model (รูปแบบธุรกิจของเรา)

คอมโพแม็กเลือกที่จะให้บริการลูกค้าผ่าน Sales Engineer เป็นหลัก เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม ทั้งด้านการออกแบบ การแก้ไขปัญหาในการใช้งานจากความรู้และความชำนาญของวิศวกรฝ่ายขาย จนถึงให้คำแนะนำและติดตามผลหลังการใช้งาน เพื่อให้ลูกค้าใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน พร้อมทั้งลดค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่าที่สุด ทางคอมโพแม็กยินดีรับประกันสินค้าและบริการหลังการขาย หากสินค้าที่ลูกค้าซื้อไปมีปัญหาใดๆ ทางทีมงานฝ่ายขายยินดีให้บริการและตรวจสอบให้ทันที

Commitment to Our Customers (ความผูกพันธ์กับลูกค้าของเรา)

“เราตั้งใจที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าของเรา ผมและทีมงาน คอมโพแม็กทุกคน จึงคัดสรรแต่สินค้าคุณภาพ ที่ได้รับความนิยมทั่วโลก มาบริการลูกค้าของเรา จากประสบการณ์ในการทำงาน เราเข้าถึงปัญหาและเลือกใช้ Sale Engineer เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา เพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง เพราะเราเชื่อว่า สินค้าที่มีคุณภาพ บวกกับคำแนะนำที่ถูกต้อง จะนำมาซึ่งความสำเร็จและประโยชน์สูงสุดสู่ลูกค้าเรา”

Ampol Chirawatpongsa
อำพล จิระวัฒน์พงศา
President of Compomax Company Limited