เพิ่มเพื่อน

การเช็คปริมาณแผ่นดิสก์ในชั้นเรียงโดยการเช็คระยะ

<<<Back to Ultrasonic Sensors

Distance Applications

การตรวจสอบสินค้าที่ผิดปกติในกระบะ

การวัดระยะระหว่างเครนกับสินค้า

การเช็คปริมาณแผ่นดิสก์ในชั้นเรียงโดยการเช็คระยะ

 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กเลย !!
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กเลย !!
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กเลย !!

Application : การเช็คปริมาณแผ่นดิสก์ในชั้นเรียงโดยการเช็คระยะ            จากภาพเป็นกระบวนการป้อนแผ่นดิสก์หลังจากผ่านกระบวนการล้างเข้าสู่เครื่องจักร ซึ่งต้องมีการตรวจสอบปริมาณแผ่นดิสก์ในชั้นเรียงตลอดเวลา
และแจ้งเตือนหรือส่งเอาท์พุตเพื่อเติมแผ่นดิสก์เมื่อแผ่นดิสก์ใกล้จะหมด

Solution            อัลตร้าโซนิคเซ็นเซอร์รุ่น U-GAGE T18U แบบตัวรับตัวส่ง จะช่วยเช็คปริมาณแผ่นดิสก์ที่เหลือในชั้นได้ดีที่สุด สำหรับโฟโต้อิเล็กทริคเซ็นเซอร์
จะไม่แนะนำให้ใช้ใน Application นี้ เนื่องจากในกระบวนการจะมีละอองสารเคมีที่เกิดจากการล้างแผ่นดิสก์