เพิ่มเพื่อน

Linear Position Overview

Linear position sensing

  • Inductive distance sensors อุปกรณ์วัดระยะชนิดเหนี่ยวนำ
  • Magnetic linear encoder systems อุปกรณ์วัดระยะชนิดแม่เหล็ก
  • Micropulse transducers อุปกรณ์แปลงสัญญาณไมโครพัลส์
linear2

.

.

Linear Position Overview

.

Linear Output signal
Output Signal Linear type Key Specification Application
Linear outpu signal  
Linear Family Output Basic Knowledge & principle Linear Component