เพิ่มเพื่อน

Sensors

เซนเซอร์ Sensor

เซ็นเซอร์ Sensor หรืออุปกรณ์ตรวจจับทื่คอมโพแม็กจำหน่ายมีอยู่หลากหลายประเภท ล้วนนำเข้ามาจากประเทศยุโรปและอเมริกา เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่นิยมได้แก่ BalluffLika, Monitor, ADZ Nagano และ Banner Engineer ตัวอย่างเซนเซอร์ได้แก่
  1. เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (Distance Sensor) เช่น Limit Switch, Proximity Switch ,Photo  Sensor, Magnetic Sensor)
  2. เซนเซอร์ตรวจวัดระดับ (Level Sensor) เช่น Encoder, Ultrasonic Sensor, Level Sensor, Linear Transducers,)
  3. เซนเซอร์วัดอัตราการไหล (Flow Sensor)
  4. เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ (Temperature Sensor)
  5. เซนเซอร์วัดแรงดัน (Pressure Sensor)
  6. เซนเซอร์วัดน้ำหนัก (Load Cell)
  7. เซนเซอร์วัดพื้นที่ (Area Sensor) เช่น Mini Array, Light Screen

Inductive Proximity Sensors

Proximity Sensor

Photoelectric Sensors

Photoelectric Sensors

Load Cell

Load Cell

Connectors

Connectors

Distribution System

Distribution System

Electromechanical Position Switches

Electromechanical Position Switches

Encoders

Encoders

Flow Sensors

Flow Sensors and Flow Meter

Industrial Network and Connectivity

Industrial Network and Connectivity

Solid Level Sensors

Linear Position Overview

Linear Position Overview

Magnetic Field Sensors

Magnetic Field Sensors

Magnetic Pickup

Magnetic Pickup

Mini Arrays Area Sensors

Mini Arrays Area Sensors

Mini Arrays Controllers

Mini Arrays Controllers

Pressure Sensors

Pressure Sensors

Remote Sensors

Remote Sensors

RFID

RFID

Sensors for Pneumatic

Sensors for Pneumatic Cylinders

Smart Level

Smart Level

Temperature sensor

Level Sensor

Distance Sensor

Ultrasonic Sensors

Ultrasonic Sensors