เพิ่มเพื่อน

การตรวจสอบการเรียงชิ้นงานใสสลับด้าน

<<<Back to Ultrasonic Sensors

Clear Object Applications

การควบคุมความตึงของพลาสติกคลุมอาหาร

การควบคุมความเร็วของฟิล์มพันเครื่องดื่ม

การตรวจสอบการเรียงชิ้นงานใสสลับด้าน

 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กเลย !!
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กเลย !!
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กเลย !!

การนับจำนวนขวดบรรจุเครื่องดื่มบนรางลำเลียง

การนับขวดใสบนรางลำเลียงที่มีความเร็วสูง

 
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กเลย !!
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กเลย !!

Application : การตรวจสอบการเรียงชิ้นงานใสสลับด้าน            จากภาพในรางลำเลียงมีสินค้าซึ่งเป็นชิ้นงานใส เรียงสลับด้านอยู่ อีกทั้งความสูงของพื้นผิวสินค้าที่เรียงปกติกับเรียงสลับด้านยังมีความ
แตกต่างกันไม่มาก โฟโต้อิเล็กทริคเซ็นเซอร์ทั่วไปอาจจับงานลักษณะนี้ได้ยาก

Solution            อัลตร้าโซนิคเซ็นเซอร์รุ่น U-GAGE T30U สามารถตรวจสอบวัตถุใส รวมทั้งสามารถตรวจสอบชิ้นงานที่มีความสูงต่างกันเล็กน้อยได้ดี