เพิ่มเพื่อน

การควบคุมความเร็วของฟิล์มพันเครื่องดื่ม

<<<Back to Ultrasonic Sensors

Clear Object Applications

การควบคุมความตึงของพลาสติกคลุมอาหาร

การควบคุมความเร็วของฟิล์มพันเครื่องดื่ม

การตรวจสอบการเรียงชิ้นงานใสสลับด้าน

 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กเลย !!
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กเลย !!
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กเลย !!

การนับจำนวนขวดบรรจุเครื่องดื่มบนรางลำเลียง

การนับขวดใสบนรางลำเลียงที่มีความเร็วสูง

 
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กเลย !!
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กเลย !!

Application : การควบคุมความเร็วของฟิล์มพันเครื่องดื่ม            จากภาพเป็นขั้นตอนการพันฟิล์มบนถาดเครื่องดื่ม ก่อนที่จะลำเลียงเข้าเตาอบให้ความร้อนเพื่อให้ฟิล์มหดตัวและพันรอบเครื่องดื่มได้แน่นขึ้น
จึงต้องการเซ็นเซอร์เพื่อตรวจสอบความตึงหย่อนของฟิล์ม ทั้งนี้สัญญาณเอาท์พุตของเซ็นเซอร์จะต้องไปเข้าคอนโทรลเลอร์เพื่อควบคุมความเร็ว
ของฟิล์มให้เหมาะสมกับเครื่องจักร

Solution            อัลตร้าโซนิคเซ็นเซอร์รุ่น U-GAGE T30UX เป็นเซ็นเซอร์ที่เหมาะสมที่สุดที่ใช้ตรวจจับวัตถุใสและต้องการความแม่นยำในการตรวจจับเพื่อ
นำสัญญาณไปใช้ควบคุมความเร็วมอเตอร์หรือเครื่องจักร

            T30UX มีความแม่นยำสูง มีระยะ Dead zone น้อยมากเมื่อเทียบกับเซ็นเซอร์รุ่นอื่นๆ ด้วยระยะตรวจจับตั้งแต่ 100 มิลลิเมตร ถึง 3 เมตร พร้อมการ
ติดตั้งที่ง่ายด้วยรูปทรง 90 องศา เหมาะสำหรับการติดตั้งในกระบวนการผลิต

            ใช้ T30UX แบบอนาลอกเพื่อส่งสัญญาณเอาท์พุตไปยังคอนโทรลเลอร์เพื่อที่จะควบคุมความเร็วของมอเตอร์เมื่อฟิล์มพลาสติกตึงหรือหย่อน
จนหลุดระยะมาตรฐานในการทำงาน T30UX ยังมีระบบชดเชยอุณหภูมิจึงสามารถใช้งานได้ในทุกสภาพแวดล้อม และยังมีโหมด TEACH เพื่อช่วย
เรื่องความปลอดภัย ความสะดวก และง่ายในการปรับตั้งค่าใช้งานต่างๆ