เพิ่มเพื่อน

การควบคุมความตึงของพลาสติกคลุมอาหาร

<<<Back to Ultrasonic Sensors

Clear Object Applications

การควบคุมความตึงของพลาสติกคลุมอาหาร

การควบคุมความเร็วของฟิล์มพันเครื่องดื่ม

การตรวจสอบการเรียงชิ้นงานใสสลับด้าน

 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กเลย !!
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กเลย !!
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กเลย !!

การนับจำนวนขวดบรรจุเครื่องดื่มบนรางลำเลียง

การนับขวดใสบนรางลำเลียงที่มีความเร็วสูง

 
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กเลย !!
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กเลย !!

Application : การควบคุมความตึงของพลาสติกคลุมอาหาร            จากภาพเป็นขั้นตอนการคลุมพลาสติกบนอาหารที่ผ่านรางลำเลียง โดยต้องการเช็คความตึงหย่อนของฟิล์มพลาสติกเพื่อป้องกัน
ฟิล์มพลาสติกฉีกหรือขาด และเพื่อให้ขั้นตอนการคลุมพลาสติกดำเนินไปอย่างต่อเนื่องไม่ติดขัด

Solution            อัลตร้าโซนิคเซ็นเซอร์รุ่น U-GAGE S18U จะกำเนิดคลื่นเสียงเพื่อตรวจจับฟิล์มพลาสติก ทั้งนี้ถ้าใช้โฟโต้อิเล็กทริคเซ็นเซอร์ทั่วไป
อาจเกิดปัญหาในการตรวจเช็คได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ฟิล์มพลาสติกเกิดการกระเพื่อม

            ในขณะเครื่องจักรทำงาน ฟิล์มพลาสติกจะมีการกระเพื่อมขึ้นลง ซึ่งหมายถึงความตึงหย่อนของฟิล์มที่เปลี่ยนแปลงไป S18U จะช่วย
วัดระยะความห่างของฟิล์มพลาสติกและส่งสัญญาณเอาท์พุตแบบอนาลอก 0-10 โวลท์ หรือ 4-20 มิลลิแอมป์ เพื่อนำไปใช้งานควบคุมปรับ
ความเร็วของฟิล์มให้เหมาะสมกับความเร็วเครื่องจักร

            S18U นั้นเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบชดเชยอุณหภูมิการใช้งานที่เปลี่ยนแปลง ฉะนั้นจึงสามารถใช้ได้ในทุกๆ สภาพแวดล้อม