เพิ่มเพื่อน

Load Cell

Loadcell
Load cell คืออุปกรณ์ที่ใช้วัดค่าแรง หรือน้ำหนักที่กระทำกับ Load cell โดยที่ Load cell จะเปลี่ยนแรงหรือน้ำหนักให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้า (mV/V) ซึ่งจะมีทั้งแบบ 1, 2, 3 mV/V แต่ในบ้านเราที่มีใช้กันอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบ 2mV/V หรือ 3mV/V อ่านเพิ่มเติมได้ที่ Factomart ศูนย์รวมข้อมูลโหลดเซลล์

สนใจสั่งซื้อ Load Cell ? สังซื้อ Online ทันทีที่ FACTOMART.COM หรือ ดูรายละเอียดและวิธีเลือก, คำอธิบาย ว่า load cell คืออะไรประยุกใช้อย่างไรได้ที่ Factomart Load Cell Knowledge Center

Click to Buy Load Cell from Factomart.com

Click to Buy Load Cell

Basic Specifications
พื้นฐานที่ท่านต้องรู้ก่อนเลือกโหลดเซลส์

 1. Capacity ความสามารถของโหลดเซลส์ที่ต้องการนำไปวัดค่า เช่น กิโลกรัม, ตัน, ปอนด์
  Unit = kg. or ton/ lbs./ N.
 2. Rated Output สัญญาณที่ออกจากโหลดเซลส์เนื่องจากสัญญาณที่จะออกนั้นจะ
  มีหน่วนเป็น mili-volt
 3. Cable แบบ 4 สาย สัญญาณเข้าและออกของ loadcell
 4. Mechanical การติดตั้ง Mounting จะต้องBalance จะต้องไม่มีสิ่งใดไปยันตัวถัง
  เช่น โครงสร้าง, Stopper
 5. Number of loadcell จะต้องเลือกจำนวน Load cell ให้เหมาะสมกับรูปแบบ
  และขนาดของถัง
 6. Summing Box เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยของการติดตั้งเดินสายสัญญาณ
  และป้องกันระบบสายสัญญาณที่ดี หากติกตั้ง Load Cell มากกว่า 2
  ตัวขึ้นไปควรมีการแนะนำให้ใช้ summing box ร่วมด้วย
 7. Meterควรมีการแนะนำเพิ่มเติมซึ่งสามารถนำเสนอได้ 2 ยี่ห้อ คือ Red
  Lion (USA): PAXS หรือ SEWHA CNM (Korea) SI Series
Capacity Rated Output Cable
Mechanical Number of loadcell Summing Box
Meter

.
.

.
.

Load Cell Type

Single Point Load Cell
Shear Beam Load Cell
Double Ended Beam Load Cell
s type loadcell
S Type Load Cell
Truck Scale Load Cell
Pancake Load Cell

 

Application

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า หรือปรึกษา
Sales Engineer สามารถติดต่อได้ที่
Tel: 02 10 50 555

 

Specialists at our service take write my essay request seriously and do the very best job in your essay, term paper, or research papers.