เพิ่มเพื่อน

Shear Beam Load Cell

<<<Back to Sensors
<<<Back to Load Cell
 

Shear Beam

 
            Load Cell แบบแท่ง นิยมใช้งานแบบกด

KBQS/KBQS-A/-S/-SS Load Cell

Technical Parametr

 
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า หรือปรึกษา
Sales Engineer สามารถติดต่อได้ที่

Tel: 02 10 50 555