เพิ่มเพื่อน

Applications

Part-in-clamp detection with BES Factor 1 inductive sensors

<< back to Automotive Manufacturing Overview

<< back to Body-in-white Manufacturing Process
 

Part-in-clamp detection with

BES Factor 1 inductive sensors

การตรวจจับชิ้นส่วนที่ถูกหนีบ และล็อค
ด้วยอุปกรณ์เซ็นเซอร์ตรวจจับแบบเหนี่ยวนำ
รุ่นระยะตรวจจับคงที่ Factor 1

 .
.

              ด้วยคุณสมบัติพิเศษของเซ็นเซอร์ตรวจจับแบบเหนี่ยวนำรุ่นระยะตรวจจับคงที่ ที่ตอบสนองการใช้งานกับงานเชื่อม ทำให้สามารถใช้งานได้กับการประกอบโครงของรถยนต์ซึ่งจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ชนิดพิเศษ ด้วยคุณสมบัติพิเศษของ เซ็นเซอร์ตรวจจับแบบเหนี่ยวนำ รุ่นระยะตรวจจับคงที่ Factor 1 ดังนี้

  • ไม่คำนึงถึงค่า Factor โดยระยะตรวจจับเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะตรวจจับโลหะประเภทใดก็ตาม
  • เหมาะสำหรับพื้นที่งานเชื่อม เพราะมีการป้องกันสิ่งรบกวนจากงานเชื่อม รวมทั้งคราบ และสะเก็ดไฟการเชื่อมต่างๆ และการป้องกันการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

Product Apply

BES Factor 1 Inductive sensors

เซ็นเซอร์ตรวจจับแบบเหนี่ยวนำ รุ่น Factor 1

CLICK HERE