เพิ่มเพื่อน

Applications

Flexible power and signal transmission with Remote inductive transmission systems

<< back to Automotive Manufacturing Overview

<< back to Body-in-white Manufacturing Process
 

Flexible power and signal

transmission with Remote

inductive transmission systems

การส่งถ่ายพลังงาน และสัญญาณ
ด้วยระบบส่งถ่ายแบบเหนี่ยวนำ

 .
.

              ใช้งานของอุปกรณ์ที่ไม่ต้องสัมผัส และทนต่อการปนเปื้อน ด้วยเซ็นเซอร์แบบส่งพลังงาน และสัญญาณแบบเหนี่ยวนำ ด้วยประสิทธิภาพสูง ราคาไม่แพง และไม่ต้องเสี่ยงต่อสัญญาณรบกวนจากการเดินสายสัญญาณ และตัดปัญหาของการชำรุด เสียหายของ สายไฟในชุดการทำงานของหุ่นยนต์ เนื่องจากการทำงานหมุน 360 องศาไปได้อย่างสิ้นเชิง

Product Apply

BIC Inductive Couplers

เซ็นเซอร์ส่งถ่ายพลังงาน และสัญญาณระยะไกล

CLICK HERE