เพิ่มเพื่อน

Analog In/out

<<back to PLC

อนาล็อกอินพุท/เอาท์พุท

ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อแบบอนาล็อกของPLC กับเซนเซอร์ต่างๆอินพุท (Input) แล้วไปควบคุมเอาท์พุท (Output)

ยี่ห้อ Kinco สามารถเลือกสัญญาณอินพุท และ เอาพุทได้ทั้ง 2 แบบคือ

  • Input หรือ Output ตัวใดตัวหนึ่ง
  • Input และ Output ได้ในตัวเดียวกัน

Input

Ouput

  • อินเวอร์เตอร์ ควบคุมความเร็วมอเตอร์
  • SCR Power ควบคุมความร้อนของฮีทเตอร์