เพิ่มเพื่อน

Applications

Level Applications – การวัดระดับสารที่เป็นของแข็งหรือของเหลวในแทงค์

<<<Back to Ultrasonic Sensors

การควบคุมระดับของเหลวในถังน้ำด้วยปั๊ม

การวัดระดับของเหลวในภาชนะใส

การวัดระดับสารที่เป็นของแข็งหรือของเหลวในแทงค์

 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กเลย !!
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กเลย !!
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กเลย !!

การตรวจวัดระดับของเหลวซึ่งเป็นวัตถุดิบ
ในกระบวนการผลิตอย่างใกล้ชิด

 
            
            รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กเลย !!

Application : การวัดระดับสารที่เป็นของแข็งหรือของเหลวในแทงค์            จากภาพเป็นการตวงสารหรือสินค้าผ่านแทงค์บรรจุใส่รถบรรทุก โดยใช้อุปกรณ์หรือเซ็นเซอร์เพื่อคอยเช็คระดับของสารคงเหลือในแทงค์อย่างต่อเนื่อง และเมื่อถึงระดับที่ต้องการจะมีสัญญาณบอกให้รถบรรทุกเคลื่อนที่ออกไปได้

Solution            อัลตร้าโซนิคเซ็นเซอร์รุ่น Q45U แบบอนาลอก สำหรับวัดระดับสารหรือวัตถุดิบในถังพักที่ระยะไกลๆ ได้ดี Q45U ประกอบด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ภายในตัวจึงสามารถปรับสัญญาณอนาลอกเอาท์พุตให้นิ่งและเรียบได้ดี โดยเฉพาะการวัดระดับสารหรือวัตถุดิบที่เป็นของแข็งหรือเป็นเม็ด