เพิ่มเพื่อน

Applications

Level Applications – การตรวจวัดระดับของเหลวซึ่งเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตอย่างใกล้ชิด

<<<Back to Ultrasonic Sensors

การควบคุมระดับของเหลวในถังน้ำด้วยปั๊ม

การวัดระดับของเหลวในภาชนะใส

การวัดระดับสารที่เป็นของแข็งหรือของเหลวในแทงค์

 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กเลย !!
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กเลย !!
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กเลย !!

การตรวจวัดระดับของเหลวซึ่งเป็นวัตถุดิบ
ในกระบวนการผลิตอย่างใกล้ชิด

 
            
            รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กเลย !!

Application : การตรวจวัดระดับของเหลวซึ่งเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตอย่างใกล้ชิด            จากภาพเป็นกระบวนการผลิตยาซึ่งวัตถุดิบแต่ละชนิดในถังจะต้องถูกตรวจสอบและควบคุมปริมาณอยู่ตลอดเวลา กรณีวัตถุดิบใกล้หมด
หรือเกิดเหตุขัดข้องอื่นๆ ผู้ควบคุมงานต้องรับรู้และตรวจสอบได้โดยทันที

Solution

            อัลตร้าโซนิคเซ็นเซอร์รุ่น U-GAGE QT50U แบบอนาลอก สำหรับวัดระดับวัตถุดิบในถังอย่างต่อเนื่อง และ Wireless รุ่น DX80 โดยจากรูปจะใช้ Wireless Node อีก 4 ตัวเพื่อเป็นตัวส่งสัญญาณเอาท์พุตจากอัลตร้าโซนิคเซ็นเซอร์และ Wireless Gateway 1 ตัวเป็นตัวรับและรวมสัญญาณจาก Node
ทั้ง 4 ตัว ทั้งนี้เพื่อนำสัญญาณเอาท์พุตทั้งหมดส่งไปยังอุปกรณ์ควบคุม ซึ่งสามารถนำสัญญาณเอาท์พุตไปประยุกต์ออกแบบใช้งานในแบบต่างๆ ได้มากมาย
เช่น ตั้งระดับเตือน หรือบันทึกเป็นข้อมูลปริมาณการใช้วัตถุดิบ