เพิ่มเพื่อน

Applications

Parts detection and dimension checking with BGL fork sensors

<< back to Automotive Manufacturing Overview

<< back to Final Inspection Manufacturing Process
 

Parts detection and dimension
checking with BGL fork sensors

การตรวจจับชิ้นส่วน และการตรวจสอบขนาดอย่างแม่นยำ
ด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับแบบแสงทรงส้อม

 .
.

            เหนือกว่าด้วยการติดตั้งที่ง่าย ความแม่นยำ และการแยกแยะรายละเอียดสูง รวมถึงมีความเชื่อถือในการทำงาน ทำให้อุปกรณ์เซ็นเซอร์ตรวจจับแบบแสงทรงส้อม เป็นอุปกรณ์ที่ทำให้มั่นใจได้ว่าคุณจะสามารถตรวจจสอบตำแหน่งที่แน่นอน และตรวจจับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ตัวอุปกรณ์มีความแข็งแรงเป็นคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษ์ณ์อีกด้วย

Product Apply

BGL Fork sensors

เซ็นเซอร์ตรวจจับแบบแสงทรงส้อม

CLICK HERE